Ổ cứng 80GB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

Ổ cứng 1TB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

Ổ cứng 500GB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

Ổ cứng 320GB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

Ổ cứng 250GB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

HDD Seagate 500GB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

Ổ cứng 160GB Sata

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

HDD Toshiba 500GB Sata3

Thông số kỹ thuật
-
-
-
-

Đặt online

Giao hàng tận nhà

Gửi hàng

Toàn quốc thanh toán COD

Giá tốt nhất

Mọi thời điểm

100 % sản phẩm

Hàng chính hãng

0986 775 186

Ổ cứng laptop Hải Phòng

Ổ cứng laptop ở Hải Phòng

Ổ cứng laptop tại Hải Phòng

Ổ cứng laptop cũ Hải Phòng

Thay Ổ cứng laptop Hải Phòng

Thay Ổ cứng laptop ở  Hải Phòng

Thay Ổ cứng laptop tại Hải Phòng