Liên hệ

Địa chỉ: Add: 30 Đường Đại Học Dân Lập Hải Phòng , Lê Chân, Hải Phòng

Email: laptopcugiarehaiphong.com@gmail.com

Số điện thoại: 0965697886 - 0931527456